Dela
Kontakt

Om Skoldatateket

Skoldatateket är en del av Centrala elevhälsan i Vetlanda kommun. Vi vänder oss till barn och elever, pedagoger och vårdnadshavare så att digitala lärverktyg kan bli ett stöd i undervisningen.

Vårt uppdrag

Vi arbetar från förskola upp till vuxenutbildningen.

I vårt uppdrag ingår att visa på möjligheter att använda digitala lärverktyg för att öka elevers måluppfyllelse, framförallt elever i läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och elever i koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter.

Vi arbetar med

  • fortbildning av pedagoger kring digitala lärverktyg, deras användningsområden och vilka möjligheter de kan öppna i pedagogens verksamhet
  • utprovning av digitala lärverktyg för elever med särskilda behov
  • korttidsutlåning av digitala lärverktyg
  • bevakning av nyheter inom området IKT-pedagogik.

Kontakt

Karolina Sandell

IT-pedagog
Telefon: 0383-965 76
Karolina.Sandell@vetlanda.se

Ingela Rosander

Förskollärare/IT-pedagog

Telefon: 070-644 84 52

ingela.rosander@vetlanda.se